Categoría: LSM

Amiga

Amiga LSM / Friend *girl* LSM

Amigo

Amigo LSM / Friend *boy* LSM

Cuñada

Cuñada LSM / Sister in law LSM

Cuñado

Cuñado LSM / Brother in law LSM

Esposa

Esposa LSM / Wife LSM

Esposo

Esposo LSM / Husband LSM